Please wait...

Về TECHFEST 2017

(English version below)
TECHFEST là ngày hội công nghệ thường niên LỚN NHẤT dành cho cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì và phối hợp tổ chức với các Bộ, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ khởi nghiệp. Các đối tác tại TECHFEST 2017 sẽ xây dựng nội dung chương trình để thu hút các đối tượng tham dự (DNKN, nhà đầu tư, diễn giả, v.v…) chuyên biệt trong từng khu vực, gồm có: Cộng đồng hỗ trợ khởi nghiệp ĐMST (Community), Nông nghiệp (Agritech), Công nghệ Giáo dục (Edtech), Công nghệ Y tế (Medtech), Du lịch và Dịch vụ ẩm thực (Tourism and F&B), Công nghệ mới (Emerging tech)
Hoạt động tại TECHFEST:
1. Triển lãm sản phẩm, dịch vụ của Doanh nghiệp khởi nghiệp
2. Tham vấn chính sách hỗ trợ khởi nghiệp
3. Kết nối đầu tư
4. Cuộc thi tìm kiếm Tài năng khởi nghiệp
Thông tin cuộc thi tìm kiếm Tài năng Khởi nghiệp:
Hướng dẫn tham dự
B1. Đăng ký tài khoản trên Investmatch
B2. Hoàn thiện Hồ sơ
B3. Tích chọn tham dự Cuộc thi trong phần hồ sơ
1. Vòng sơ loại cuộc thi làng MedTech/ Y tế – 28/10/2017
2. Vòng sơ loại cuộc thi làng EdTech/ Giáo dục – 1/11/2017
3. Vòng sơ loại cuộc thi làng AgriTech/ Nông nghiệp – 4/11/2017
4. Vòng sơ loại cuộc thi làng Frontier & FinTech/ Công nghệ tiên phong – 5/11/2017
Hoạt động Kết nối Đầu tư trước TECHFEST
Thời gian: 1/11/2017
Địa điểm: KiCoworking Space - Tầng 4, tháp T2, Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Hà Nội.
Đã kết thúc
Gặp gỡ Kết nối Đầu tư trước TECHFEST - Đợt 2
Thời gian: 9h00 - 16h00, ngày 7/11/2017
Địa điểm: KiCoworking Space - Tầng 4, tháp T2, Times Tower, số 35 Lê Văn Lương, Hà Nội.
Tham gia

THAM GIA NGAY

About TECHFEST 2017

TECHFEST is one of the LARGEST annual tech events for Vietnam’s startup community. The event is endorsed by the Ministry of Science and Technology and partnered by several Ministries, agencies and other startup ecosystem builders in Vietnam in order to create a festival with international brand where startups can get access to potential customers, investors, leading tech experts, organizations supporting entrepreneurship, as well as national and international media. The partners at TECHFEST 2017 will be in charge of building up contents to attract targeted attendees (startups, VC firms, organizations supporting startups, speakers, etc.) in each village (based on famous tech area), namely: Community, Agritech, Edtech, Medtech, Tourism and F&B, Emerging tech.
Activities at TECHFEST:
1. Booth Exhibition
2. Policy Consulting
3. Investment Matching
4. Startup Competition
Startup Competition Timeline
Application for Startup Competition
Step 1. Register on website
Step 2. Fill in form
Step 3. Choose to attend Competition
1. MedTech Preliminary Round – 28/10/2017
2. EdTech Preliminary Round – 1/11/2017
3. AgriTech Preliminary Round– 4/11/2017
4. Frontier & FinTech Preliminary Round – 5/11/2017
Investment Matching Before TECHFEST 1st
Time: 9.00 AM – 4.00 PM, November 1st, 2017
Location: KiCoworking Space – 4th Floor, T2, Times Tower, 35 Le Van Luong, Ha Noi Finished
Investment Matching Before TECHFEST 2nd
Time: 9h00 - 16h00, November 7th, 2017
Location: KiCoworking Space – 4th Floor, T2, Times Tower, 35 Le Van Luong, Ha Noi
Join

GRAB THE CHANCE